ของมาเพิ่มแล้วนะครับ เที่ยวนี้หามาได้ 40 ชุด

เอาไป 159 บาทพอครับ

ได้หูฟัง Bluetooth และ กระบอกน้ำเก็บความร้อนความเย็นได้


Source