ต้อนรับเทศกาลส่งความสุข ลดเหลือ 299 บาท

สายชาร์จ แท้ iPad เส้นละ 299 บาทครับ
Source