มาขายให้กวิ้นน้าาาาา ใครมี จัดมาเลยๆ กวิ้นซื้อเอง
Source