👹 มีของพร้อมขาย สายเกมส์ Snapdragon 855+ 👹

Source