ราคาเรียงจากซ้ายไปขวาครับ แท้ทุชิ้น
1. S9 Standing 99 บาท
2. S9 Standing 99 บาท
3. (ขายแล้ว) เคส Leather S10 Plus 199 บาท (ขายแล้ว)
4. เคสหนัง Leica p10 Plus 99 บาท

Source