ร้านใหม่ ล็อค 4A-25 ฝั่งโตคิว หลังร้านกาแฟ Southern Coffee นะครับ

Source