ลอตใหม่มาแล้วครับ พร้อมลดลงให้อีก 1,000 บาท เหลือ 13,999 บาท

Source