ลูกค้าจากต่างจังหสัดที่ส่งเครื่องมาเรากำลังทยอยเชคเครื่องนะครับ
Source