ศูนย์ไทยของใหม่ประกัน 1 ปี เพียง 7,500 บาท

Source