สาย Type C คุณภาพเยี่ยมจ่ายไฟได้แรง ราคาถูก ต้องตัวนี้เลย เพียง อันละ 99 บาท ครับ
Source