หายากแล้วนะ

HomePod สภาพใหม่เอี่ยม 99.99 % ครบยกกล่อง ประกันในระบบ 23/02/2020 ครบยกกล่อง 8,990 บาทครับ
Source