🎉แจ้งเปลี่ยนตำแหน่งที่อยู่ใหม่ของร้าน Penguin Mobile🎉 เป็น ชั้น 4 อยู่ฝั่ง Tokyu ซอย E ล็อค 4A-25 โซน A เปิดบริการร้านใหม่ วันที่ 1 ธันวาคม 2562 (แผนที่อยู่ใน Comment)

Source