4 กุมาร หารกล้า …. 855 plus !!!
รวมเครื่อง เทพ Snapdragon 855 plus
– One plus 7T 15,500 บาท
– Nubia Z20 15,990 บาท
– Realme X2 Pro 13,990 บาท
และ ROG 2 เพียง 16,200 บาท ครับ

Source