FC BARCELONA OPPO Reno 10X Rom Global 256 Ram 8 สีทีม บาร์ซ่า (Blue and Garnet) สภาพใหม่เอี่ยม 99.99% เช็คจากในระบบครอบคลุมในประเทศไทย ประกันถึง 28/08/2020 ครบยกกล่อง เพียง 14,990 บาท ครับ


Source