Fujifilm X-T2 เครื่องสภาพใหม่มากๆ ศูนย์ไทย ประกันหมด ยกกล่อง เฉพาะ Body และ อุปกรณ์ (ไม่มีเลนส์ Kit) เพียง 16,900 บาทครับSource