Huawei Mate 20 Pro 128 GB Ram 6 GB สี Emerald Green สภาพใหม่เอี่ยม 99.9999 % ติดกันรอย TPU รอบเครื่องมาแล้ว ประกันถึง 06/04/2020 ประกันจอแตกถึง 06/05/2019 ศูนย์ไทย ครบยกกล่องขาดเคสเดิม มีเคสอื่นให้ 20,900 บาท

Source