Huawei Mate 30 Pro Rom 128 Ram 8 ทางร้านลง Playstore และ Google service ได้ สภาพใหม่เอี่ยม 99.99% ติดกระจก UV เรียบร้อยครับ ครบยกกล่อง เพียง 20,500 บาทครับ มีเมนูไทยสมบูรณ
Source