Huawei Mate 9 Pro สี Titanium Grey Rom 128 Ram 6 มีรอยการใช้งานขอบเครื่องบ้างตามภาพ ประกันหมด ยกกล่อง อุปกรณ์ตามภาพ 4,990 บาท ครับ
Source