Huawei P30 Pro สี Aurora Rom 256 Ram 8 ศูนย์ไทย สภาพใหม่มาก ก่อนติดกระจกกันรอย UV จอมีรอยขนแมวบ้าง ประกันถึง 27/10/2020 ประกันจอแตกถึง 27/11/2019 ครบยกกล่อง เพียง 16,900 บาทครับ

Source