iPad Air 2 Gold 64 GB เครื่องนอก สภาพมีรอยตก บุบมุมล่าง ตามภาพ และรอยประปรายตามขอบเครื่อง บ้าง เครื่อง + กล่อง ไม่มีอุปกรณ์อื่น ตามสภาพ งดดราม่า 4,900 บาทSource