iPad Pro 12.9 Gen 3 Wifi (Demo) ใช้งานงานเหมือนเครื่องขายทุกประการ สี SpaceGrey ศูนย์ไทย ความจุ 64 GB สภาพเอี่ยม 99.99% ประกันถึง 12/04/2020 ครบยกกล่อง 24,990 บาท


Source