iPhone 11 Pro Max 256 GB สี Space Gray เครื่องฮ่องกง 2 Nanosim สภาพใหม่มีรอยสะกิด เป้าขอบกล้องเล็กน้อย ประกันในระบบถึง 26/09/2020 เครื่อง + กล่อง ไม่มีอุปกรณ์อื่น สุขแบต 100% เพียง 37,990 บาทครับ
Source