iPhone 11 Pro Max 256 GB สี Space Gray เครื่องฮ่องกง 2 Nanosim สภาพใหม่เอี่ยม ยกกล่อง ประกันในระบบถึง 26/09/2020 อุปกรณ์ยังไม่แกะใช้ เพียง 40,500 บาทครับ
Source