iPhone 11 Pro Max 64 GB สี Silver เครื่องฮ่องกง 2 Nanosim สภาพใหม่เอี่ยม ยกกล่อง ประกันในระบบถึง 05/10/2020 หูฟังยังไม่แกะใช้ เพียง 35,990 บาทครับ
Source