iPhone 11 Pro Max 64 GB สี Space Gray เครื่องฮ่องกง 2 Nanosim สภาพใหม่เอี่ยม 99.99% ประกันในระบบถึง 10/10/2020 ครบยกกล่อง สุขภาพแบต 100% เพียง 33,500 บาทครับ

Source