iPhone 11 Pro Max 64 GB สี Space Gray เครื่องฮ่องกง 2 Nanosim สภาพใหม่เอี่ยม 99.99% ติดกระจกกันรอยจอ และ กระจกกันรอยเลนส์กล้องอย่างดี ประกันในระบบถึง 28/09/2020 ยกกล่อง ขาดสายชาร์จเดิม มีสายชาร์จอื่นให้ สุขภาพแบต 100% เพียง 33,500 บาทครับ
Source