iPhone Xr 64 GB Product Red เครื่อง Demo เหมือนเครื่องเครื่องปกติทุกประการ รวมถึงการใช้งานด้วย ต่างกันที่ตัว Demo ไม่มีหูฟังมาในกล่อง สภาพใหม่เอี่ยม 99.99% สุขภาพแบต 94% ประกันหมด ยกกล่อง เพียง 14,500 บาทครับ


Source