iPhone Xs Max 256 GB สี Gold ศูนย์ไทย สภาใหม่เอี่ยม 99.99% ได้รับการเปลี่ยนตัวเครื่องใหม่มาจากศูนย์ ทำให้ imei ไม่ตรงกล่อง ครบยกกล่อง อุปกรณ์ยังไม่แกะใช้ เพียง 37,990 บาท


Source