iPhone Xs Max 64 GB สี Silver เครื่อง Demo เหมือนเครื่องเครื่องปกติทุกประการ รวมถึงการใช้งานด้วย ต่างกันที่ตัว Demo ไม่มีหูฟังมาในกล่อง สภาพใหม่มาก สุขภาพแบต 93% ยกกล่อง ที่ชาร์ทแท้ ไม่มีหูฟัง จร้า เพียง 19,500 บาทครับ

Source