iPod Touch (Gen 6) 16 GB Silver สภาพใหม่เอี่ยม ได้รับการเปลี่ยนตัวเครื่อง มาจากศูนย์เป็นเครื่องสิงคโปร์ ประกันหมด เฉพาะตัวตัวเครื่อง 2,390 บาทครับSource