MacBook Pro (13-inch, 2017, Two Thunderbolt 3 ports) Core i5 SSD 128 Ram 8 สี Space Grey ศูนย์ไทย สภาพใหม่มากๆ ติดกันรอยหน้า-หลังเครื่องมาแล้ว รอบชาร์จ 75 รอบ ประกัน Apple Care คุ้มครองถึง 26/08/2020 ยกกล่องเพียง 28,500 บาทครับ


Source