MacBook Pro (Retina 13 นิ้ว ต้นปี 2015) ความจุ 128 GB + Ram 8 GB ศูนย์ไทย ประกันหมด ***สภาพสวย มีรอยการใช้งานตามขอบเครื่องเล็กน้อยมาก (แจ้งเพื่อความถูกต้อง) มีอาการลำโพงแตก*** รอบการชาร์จ 332 รอบ ครบยกกล่อง เพียง 18,900 บาทครับ


Source