MacBook Pro Touchbar (13-inch, 2016, Four Thunderbolt 3 ports) Core i5 SSD 256 Ram 8 ประกันหมด สภาพใหม่มาก รอบชาร์จ 124 รอบ ครบยกกล่อง ราคาเพียง 31,900 บาท ครับSource