Note 8 สี Deepsea Blue Rom 64 Ram 4 ศูนย์ไทย สภาพใหม่เอี่ยม 99.99 % ลูกค้าเบิกมือ 1 ที่ร้านไป ประกันเหลือเกือบเต็มปี ครบยกกล่องเพียง 13,990 บาท

Source