Oneplus 7 Pro Nebula Blue Rom 256 Ram 12 เครื่องนอก สภาพใหม่มาก มีรอยขนแมวขอบเครื่องบ้าง ยกกล่อง ขาดเคสเดิม 15,990 บาทครับSource