OnePlus 7T Pro Mclaren Rom 256 Ram 12 สภาพใหม่เอี่ยม 99.99% อายุใช้งานน้อย ติดกระจก UV และกันรอยหลัง มาแล้ว ครบยกกล่อง เพียง 23,500 บาท ครับ
Source