Powerbeats Pro ประกันทั่วโลกคุ้มครอง ถึง 24/08/2020 เข้าศูนย์ไทยได้ สภาพใหม่เอี่ยม ยกกล่อง อุปกรณ์ตามภาพ เพียง 5,800 บาทครับSource