Samsung Note 9 Metallic Copper Rom 128 Ram 6 Exynos ใช้งานเหมือนศูนย์ไทยทุกอย่าง เครื่องนอกสภาพใหม่มาก ติดกระจกกันรอย UV มาแล้ว เครื่อง+สายชาร์จ 15,990 บาท

Source