SONY a5100 กล้องที่มาพร้อมความละเอียด 24.7 ล้านพิเซล มาพร้อมเลนส์คิต 16-50 mm. f3.5-5.6 เครื่องสภาพใช้งานได้ตามปกติ มีรอยการใช้งานตามอายุ ประกันหมด ครบยกกล่องครับ 6,999 บาท

Source