XS Max 64 GB Space Gray ศูนย์ไทย ของใหม่มือ 1 ได้รับการเปลี่ยนตัวเครื่องมาใหม่จาก ศูนย์บริการ ทำให้ imei ไม่ตรงกล่อง เครื่อง + กล่อง ไม่มีอุปกรณ์อื่น ประกันถึง 10/11/2019 เพียง 31,990 บาทครับ
Source